Business Company
Copyright 2023 by
"P.O.N. - Schagen"
Rights reserved.
Wat is de LAPPS-competitie en hoe werkt het?

LAPPS staat voor Lange Adem Positie van Punten en Saldo.

Dit is een nieuwe manier om een langlopend toernooi te spelen, waarbij een trouwe opkomst zeker gewaardeerd en gehonoreerd wordt. Het toernooi loopt over vrijwel het hele kalenderjaar.
Op alle speeldagen ( behalve de dagen van het muntentoernooi ) houden wij de behaalde punten en het saldo bij van de eerst gespeelde partij. Voor iedere keer dat je meespeelt krijg je bovendien nog 1 deelnamepunt. Het aantal keren dat je meespeelt is dus heel belangrijk voor de uiteindelijke ranglijst.

Van alle over het hele jaar behaalde punten ( gewonnen partijen + deelnamepunten ) en het totale saldo worden de posities bepaald en bij elkaar opgeteld.

Voor de einduitslag is de som van de posities bepalend. Bij gelijke stand wordt daarna gekeken naar het aantal keren dat je hebt meegespeeld, het totaal aantal behaalde punten en vervolgens het behaalde aantal winstpunten en tenslotte het saldo.

* Som van de posities van punten en saldo
** Totaal aantal keren dat je hebt meegespeeld
*** Totaal aantal behaalde punten
**** Totaal aantal behaalde winstpunten
***** Totaal behaalde saldo.

Voor de rangschikking verdelen we alle deelnemers over 3 groepen.
Hiermee voorkomen wij dat leden die maar sporadisch komen spelen, maar wel een hoog saldo hebben, een te grote invloed op het eindresultaat hebben.

In de laagst genoteerde groep ( groep 3 ) komen de spelers die niet meer dan 33,33% van alle speelrondes aanwezig zijn geweest.
In de middelste groep komen de spelers die niet meer dan 66,67% van alle speelrondes aanwezig zijn geweest.
Het restant van de deelnemers komt in de 1e groep. Uit ervaring blijkt dit wel een kleinere groep te zijn.
P.O.N. Petanque Op Niveau

LAPPS competitie